Överlägg

Om oss

Karis Gårds- och Bostadsförening r.f. har verkat sedan 1933. Vår förening har idag 224 medlemmar och de flesta är också medlemmar i Nylands distrikt inom Finska egnahemsförbundet.

Styrelsen består av

Ann-Katrin Bender, ordförande             

Tage Eliasson      

Annika Pråhl 

Britt-Marie Berglund

Etel Berglund

Sune Broman

Britt-Marie Granström                                              

Ersättare: Bo-Erik Eriksson och Henrik Lagerbohm

Årsmöte

Stadgeenliga föreningsmöten hålls innan utgången av maj.

Verksamhetsplan 2022

Föreningsmöten och medlemsinformation

Stadgeenligt årsmöte hålls på våren före sista maj. Om detta annonseras i Etelä-Uusimaa. Föreningens medlemmar får 2-3 medlemsbrev antingen som e-post eller vanlig post.  Hemsidan uppdateras kontinuerligt både på svenska och finska. Arbetet med en tilltalande Facebook-sida och Instagram-konto fortsätter.

Intressebevakning

Föreningens takorganisation Finska egnahemsförbundet sköter intressebevakningen på nationell nivå.  Vi följer med deras verksamhet och kan anpassa den till lokala behov. Föreningen bevakar medlemmarnas intressen och samarbetar i mån av möjlighet med staden Raseborg. Föreningen samarbetar också med andra gårdsföreningar och trädgårdsföreningar i grannskapet.

Gårdshjälp

Föreningen fortsätter erbjuda gårdshjälpstjänster på vårt verksamhetsområde.

Evenemang

Föreningen ordnar informationstillfällen och föredrag med aktuella ämnen för egna medlemmar och andra intresserade. I månadsskiftet maj-juni ordnas en talkodag troligen i Pumpviken. Under dagen presenterar vi vår verksamhet mångsidigt med t.ex. information om Gårdshjälpen, bekämpning av invasiva arter, kompostering, aktuella planer i kommunen mm. Dagen kan med fördel arrangeras i samråd med andra föreningar. Traditionen med en sommarutfärd upptas igen om pandemiläget gör det möjligt.

Våra stadgar

Finska egnahemsförbundet  Suomen Omakotiliitto

Finska egnahemsförbundet är den enda nationella aktören inom boendefrågor. Vi främjar husägarnas intressen och erbjuder våra tjänster inom hela landet. Egnahemsförbundet är politiskt obundet och har omkring 74 000 medlemmar genom 250 lokalt verksamma föreningar.

Tillsammans med sina lokalföreningar tillhandahåller finska egnahemsförbundet information och rådgivning till sina medlemmar, för att hjälpa dem att vårda sina hem och sin miljö. Målet på lång sikt är att öka förståelsen för småhus vid såväl lokalt som nationellt beslutsfattande.

Våra mål är att

  • Säkerställa att husägarnas boendekostnader och skyldigheter är rimliga och rättvisa.
  • Främja underhåll av småhus genom kunskap och information om renovering, större översyner och byggnation.
  • Göra människors röster hörda genom att främja civil verksamhet.