Överlägg

Gårdshjälpen

Vi är glada för att fortsättningsvis kunna erbjuda våra medlemmar förmånlig hjälp med gårdsarbeten, enklare reparationer och kortare transporter.

Christian Opara är föreningens nuvarande gårdshjälp och nås på nummer 040 0420 556.

Gårdshjälpen kan hjälpa med snöarbeten och sandning, klippa buskar, häckar och gräs,
kratta, rensa rabatter och tömma komposten. Hen kan också hjälpa med enklare
reparationer. Man bör komma överens om alla arbeten på förhand.

Hjälpen är i första hand avsedd för personer bosatta i Karis och Billnäs med närliggande
landsbygd.

Gårdshjälpen är försäkrad och avlönas av föreningen.

Gårdshjälpen har ett personkort som hen kan visa upp för att bestyrka sin identitet.

Kostnader?
Arbetet kostar 10 euro/timme + resekostnader. Minimidebitering är 1 timme.
Resekostnaderna är 0,46 euro per kilometer.
Betalningen sker med hjälp av ett på förhand ifyllt giro.
Gårdshjälpen använder beställarens egna verktyg.

Hur kan gårdshjälpen beställas?
Kontakta gårdshjälpen på nummer 040 0420 556 kl 9-15.
Du kan också ta kontakt med Ann-Katrin Bender 040 7423643 eller Annika Pråhl 050 566 6474