Överlägg

Ta kontakt

Var gärna i kontakt om du har frågor!

Styrelseordförande Anki Bender, ankibender@gmail.com, 040 7423 643

Övriga styrelsemedlemmar 2021

Britt-Marie Berglund 

Sune Broman

Tage Eliasson

Lisbeth Holmqvist

Annika Pråhl

Maria Tiainen