Överlägg

Om oss

Karis gårds- och bostadsförening r.f. har verkat sedan 1933. Vår förening har drygt 200
medlemmar och de flesta är också medlemmar i Nylands distrikt inom Finska
egnahemsförbundet (Suomen Omakotiliitto).

Styrelsen juni 2023 – maj 2024
Ann-Katrin Bender, ordförande
Annika Pråhl
Britt-Marie Berglund

Etel Berglund
Sune Broman
Britt-Marie Granström
Ersättare: Bo-Erik Eriksson och Henrik Lagerbohm


Årsmöte
Stadgeenliga föreningsmöten hålls innan utgången av maj.

Föreningsmöten och medlemsinformation
Stadgeenliga årsmöten hålls på våren före sista maj. Om detta annonseras i
Etelä-Uusimaa. Föreningens medlemmar får 2-3 medlemsbrev antingen som e-post
eller vanlig post. Hemsidan uppdateras kontinuerligt både på svenska och finska.
Arbetet med en tilltalande Facebook-sida och Instagram-konto fortsätter.
Intressebevakning

Föreningens takorganisation Finska egnahemsförbundet (Suomen Omakotiliitto) sköter
intressebevakningen på nationell nivå. Vår förening följer med deras verksamhet och
kan anpassa den till lokala behov. Föreningen bevakar medlemmarnas intressen och
samarbetar i mån av möjlighet med staden Raseborg. Föreningen samarbetar också
med andra gårdsföreningar och trädgårdsföreningar i grannskapet.

Gårdshjälp

Föreningen fortsätter erbjuda gårdshjälpstjänster på vårt verksamhetsområde. Mera
information under Gårdshjälpen.

Evenemang

Föreningen ordnar informationstillfällen och föredrag med aktuella ämnen för egna
medlemmar och andra intresserade. Se närmare under Aktuellt.

Våra stadgar

Våra stadgar uppdaterades 2021 och följer modellen för Finska Egnahemsförbundet.

Finska egnahemsförbundet Suomen Omakotiliitto

Finska egnahemsförbundet är den enda nationella aktören inom boendefrågor. Vi
främjar husägarnas intressen och erbjuder våra tjänster inom hela landet.
Egnahemsförbundet är politiskt obundet och har omkring 74 000 medlemmar genom
250 lokalt verksamma föreningar.

Tillsammans med sina lokalföreningar tillhandahåller Finska egnahemsförbundet
information och rådgivning till sina medlemmar. Förbundets syfte är att hjälpa
medlemmarna att ta hand om sina hem och sin närmiljö. Målet på lång sikt är att öka
förståelsen för småhus vid såväl lokalt som nationellt beslutsfattande.

Våra mål är att

● Säkerställa att husägarnas boendekostnader och skyldigheter är rimliga och
rättvisa.
● Främja underhåll av småhus genom kunskap och information om renovering,
större översyn och byggnation.
● Göra människors röster hörda genom att främja civil verksamhet.