Överlägg

Aktuellt

Årsmöte 16 maj 2023 kl 18.00. Servicehuset, Felix Fromsgatan Information om den nya
bygglagen som träder i kraft 1.1.2025. Stadgeenliga ärenden, kaffeservering.

Utfärd till Lojo september 2023

Information om parkeringssituationen i Karis centrum, november 2023.

Föreningen ordnar informationstillfällen och föredrag med aktuella ämnen för egna medlemmar och andra intresserade.

Kontakta oss gärna om du har programförslag.

Stadgeenligt årsmöte hålls på våren före sista maj, håll utkik om tidpunkt i Etelä-Uusimaa. Föreningens medlemmar får 2-3 medlemsbrev antingen som e-post eller vanlig post och däremellan kommer information på Facebook-sidan och Instagram-kontot.

https://www.facebook.com/karisgardsforening ttps://www.instagram.com/karisgardsobostadsforening/