Överlägg

Karis gårds- och bostadsförening r.f. KARJAAN TALO- JA ASUNTOYHDISTYS R.Y.

Karis gårds- och bostadsförening r.f. har verkat i Karis med omnejd sedan 1933.

Föreningen är tvåspråkig med svenska som officiellt språk.

Föreningens takorganisation är Suomen Omakotiliitto ry – Finska Egnahemsförbund r.f.

Syfte

Föreningens syfte är att bevaka fastighets- och bostadsägarnas intressen.

Föreningen kan initiera projekt och komma med förslag till förbättringar och peka på problem.

Föreningen ordnar diskussioner, föredrag och exkursioner.

Föreningen kan också ta ställning i planeringsfrågor och förändringar i närmiljön.