Överlägg

Karis gårds- och bostadsförening r.f. KARJAAN TALO- JA ASUNTOYHDISTYS R.Y.

Karis gårds- och bostadsförening r.f. har verkat i Karis med omnejd sedan 1933.

Föreningen är tvåspråkig med svenska som officiellt språk.

Föreningens takorganisation är Suomen Omakotiliitto ry – Finska Egnahemsförbund r.f.

Syfte

Föreningens syfte är att bevaka fastighets- och bostadsägarnas intressen.

Föreningen kan initiera projekt och komma med förslag till förbättringar och peka på problem.

Föreningen ordnar diskussioner, föredrag och exkursioner.

Föreningen kan också ta ställning i planeringsfrågor och förändringar i närmiljön.

Karis, Nordens Paris

Uttrycket har myntats av gymnastikläraren Gudrun Lundberg i samband med en modevisning på 1950-talet i Karis.  Uttrycket har använts skämtsamt fram till våra dagar. Projektet ”Karis, Suomen Paris” lyfte fram uttrycket i sitt evenemang som gick ut på att visa intressanta hus och hem i Karisnejden åren 2017-19. 

Vår förening vill gärna föra uttrycket vidare och arbeta för en trivsam och mångsidig boendemiljö.